Impressum

Information enligt § 5 E-Commerce Act, § 14 UGB, § 63 HGB och uppgiftsskyldighet enligt § 25 Media Act.


Företagets namn: naldo
Ägare: Torbjoern Karlevid, Abriach 35, 9132 Gallizien, Österrike

E-post: info@lonzo.eu

Identifikationsnummer för mervärdesskatt: ATU63062946
EORI-nummer: ATEOS1000098820

Jurisdiktionsort: Klagenfurt am Wörthersee

Handelskammare: WKO Villach 

Verksamhetens syfte: Koncept, design, programmering, teknik, underhåll och online-marknadsföring av internetapplikationer.

Medlem i Kärntens handelskammare, specialiserade grupper inom reklam och marknadskommunikation samt företagsrådgivning och informationsteknik (informationsskyldighet enligt e-handelslagen).

Medlem av Österrikes handelskammare.

Handelsrätt: Handelsbestämmelser: www.ris.bka.gv.at
Jurisdiktionsort: Distriktsmyndigheten i Villach

LONZO påtar sig inget ansvar för direkta eller indirekta skador, skadeståndsanspråk, följdskador av något slag och av någon som helst juridisk anledning som kan uppstå till följd av åtkomst till eller användning av informationen på denna webbplats, i synnerhet inte för eventuell infektion med datavirus.

Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning utanför domstol på Internet: Online Dispute Resolution (länk).

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner